Zateplování objektů chápeme jako odbornou a komplexní činnost, která, má za cíl zlepšit výrazným způsobem vlastnosti daného objektu jakými jsou například snížení tepelný ztrát, zlepšení tepelné pohody v objektu, snížení účinku a působení povětrnostních vlivů na nosnou stavební konstrukci, prodloužení životnosti stavby a samozřejmě také zlepšení jejího vzhledu.