OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stavební a obchodní společnost PROTOM Strakonice, s.r.o. byla založena v prosinci roku 1991 čtyřmi společníky se zkušenostmi rozloženými do oblasti realizace stavebních prací, kalkulace a rozpočtování stavebních zakázek, realizace stavebních řemesel, ekonomie a financování. Spektrum podnikatelské činnosti společnosti se vyvíjelo od drobnějších oprav a rekonstrukcí objektů až k dodávkám velkých stavebních zakázek.

Realizační náplň se profiluje především do dodávek stavebních objektů občanských, bytových, průmyslových i inženýrských. Tyto objekty jsou stavěny tzv. “na klíč”. K tomuto předpokladu je společnost kompletně vybavena veškerou mechanizací, kvalitní technikou a zařízeními, veškerými vlastními stavebními řemesly, nezávislými na cizích subdodavatelích.

V realizovaných zakázkách převažují větší investiční stavby a rekonstrukce objektů, včetně obnov církevních a kulturních památek, a to pro již stálé investory z řad měst a obcí, ale i soukromých průmyslových podnikatelských subjektů. V realizaci stavebních zakázek společnost spolupracuje s osvědčenými projekčními kancelářemi i specializovanými projektanty. Proto je možné nabídnout stavební práce kompletně, včetně projektové dokumentace přizpůsobené všem požadavkům zákazníka a zajištění vydání stavebního povolení. Společnost PROTOM Strakonice, s.r.o. převzala v roce 1994 po bývalém státním podniku Uhelné sklady Strakonice prodej pevných paliv domácnostem a podnikům, který tvoří vhodný doplněk stavební a obchodní činnosti v zimních měsících.

Počtem zaměstnanců, kterých je dnes cca 250, a dosahovaným objemem prováděných zakázek se řadí společnost mezi střední stavební firmy. Společnost PROTOM Strakonice, s.r.o. zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a systém managementu BOZP podle OHSAS 18001, s vymezením pro provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací a jejich odstraňování a pro vodohospodářské stavby. Cílem společnosti je upevnit si své dosavadní postavení na trhu stavebních zakázek v jihočeském regionu a především na území Strakonicka, jako spolehlivá stavební firma i jako spolehlivý obchodní partner.