Foto reference DD Lidická Strakonice

Stavební úpravy a přístavba Domova důchodců ve Strakonicích – Lidická 189