Foto reference Stanice SDH Stožec

Stanice SDH parc. č. 1051/1, st.p. č. 216/4, kat. území Stožec