- Zdivo obvodové a vnitřní
- Cement, hydrát, vápno
- Stavební chemie
- Stropní konstrukce
- Hydroizolační materiály
- Tepelné izolace
- Suchá výstavba
- Výplně otvorů, okna, dveře, zárubně, světlíky
- Hutní materiály
- Kanalizace – trubní a šachtové systémy
- Dřevěné konstrukce a výrobky
- Sypké hmoty
- Omítkové a maltové směsi, betony

- Betonové výrobky, dlažby
- Komínové systémy
- Střešní krytiny
- Stavební keramika
- Zařizovací předměty
- Nářadí, ochranné a pracovní pomůcky