Bytové stavby

Projekt

Bytový dům Jezárky – 30 b. j.

Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Kochana z Prachové ve Strakonicích

48 b. j. Vimperk

Výstavba 28 bytových jednotek – II. etapa, Lhenice

Dostavba sídliště Nad Lomnicí v Blatné, bloky A, B, D, E – 78 b,j,

Inženýrské stavby

Projekt

Obnova retenční nádrže p.č.kat 477/3 v k.ú. Mladějovice po přívalovém dešti 2010

Rekonstrukce a odbahnění rybníků č.kat. 742/2 a 743 v obci Doubravice u Strakonic

Vimperk – bývalý areál U Sloupů – rekonstrukce infrastruktury – část 1

ČOV a kanalizační řády ve Zbiroze

Rekonstrukce ČOV ve Volyni

Komeřční stavby

Projekt

Novostavba haly v k.ú. Drachkov u Strakonic – JAMA CZ

Výrobní hala fotokatalytické barvy, hala ověřovacího centra s výzkumným střediskem Rokospol a.s.

Novostavba tiskárny POLYGRAPH, p.č. 508/1, k.ú. Blatná

Areál VOLVO TRUCK CIVA TRANS Rovná

Areál TRUCK CENTRUM Přešťovice

Občanské stavby

Projekt

Úřad práce Strakonice – přístavba budovy, rekonstrukce vnitřních rozvodů a výměna výplní otvorů, zateplení stávající budovy

Rekonstrukce památkově chráněného objektu Pivovaru ve Vlachově Březí

Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270

Přestavba objektu sokolovny na víceúčelové kulturní centrum v obci Předslavice, okr. Strakonice

Rekonstrukce Hrad Strakonice – víceúčelový sál, ZUŠ – II.etapa

Modernizace Mateřské školy 1. máje – Vimperk

Rekonstrukce základní školy v Sedlici

Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně v areálu kasáren ve Strakonicích

Stanice SDH parc. č. 1051/1, st.p. č. 216/4, kat. území Stožec

Sušice – R.O.P. rekreační Otavský park

Základní škola Povážská Strakonice

Víceúčelový objekt občanské vybavenosti v obci Rovná, okr. Strakonice

Sběrný dvůr – Strakonice, p.p.č. 1208/5, 2178

Rekonstrukce areálu vodního mlýna Hoslovice – multifunkční objekt

Novostavba penzionu Annín č.kat. 434/5, okres Klatovy

Nemocnice Strakonice – dostavba lůžkové části NS a.s.

Přístavba a nástavba objektu šaten sportovního areálu obce Doubravice

Nástavba pavilonu C a přístavba evakuačního lůžkového výtahu – Domov pro seniory Stachy – Kůsov

Házenkářská hala TJ ČZ ve Strakonicích

Stavební úpravy a přístavba Domova důchodců ve Strakonicích – Lidická 189

Novostavba ubytovny VRÚ ve Slapech nad Vltavou

Novostavba domu s pečovatelskou službou ve Strakonicích

Domov důchodců ve Strakonicích – dostavba

Zateplování objektů

Projekt

Zateplení objektu mateřské školy Sepekov

Zateplení ZŠ Hluboká nad Vlatavou

Regenerace panelových domů č.p. 461 a 462 ve Vimperku v ulici SNP

Zateplení MŠ Vimperk – Klostermannova 365, Mírová 442

Zateplení fasády – ZŠ T. G. Masaryka v Blatné