Foto reference Nádrž Mladějovice

Obnova retenční nádrže p.č.kat 477/3 v k.ú. Mladějovice po přívalovém dešti 2010