Podstatnou část realizovaných občanských staveb představují novostavby a rekonstrukce domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou a školských zařízení. K dalším zhotoveným stavbám v této kategorii patří jídelny, lékárny, kulturní domy, sportoviště, budovy obecních úřadů a pod.