Do segmentu zrealizovaných inženýrských staveb patří novostavby a opravy čistíren odpadních vod, kanalizačních a vodovodních řádů, elektrorozvodů a plynovodů, chodníků a komunikací, dále opravy a odbahnění rybníků, vodních nádrží apod. Společnost je pro provádění uvedených děl vybavena speciálními mechanizmy a zařízeními. Pro realizaci moderních technologií montáže speciálních materiálů jsou vyškoleni vlastní pracovníci.