B.j. 8 - PB - PČB Zdíkov (Bytový dům pro seniory)

B.j. 8 – PB – PČB Zdíkov (Bytový dům pro seniory)